Ihanuusteoria Jokaisella lapsella on oikeus tuntea itsensä ihanaksi.

Luennot ja koulutukset

i h a n u u s t e o r  i a a  

 • ala- ja yläkouluikäisille

 • isosille ja rippikoululaisille

 • vanhemmille

 • ihmissuhde-, mielenterveys- ja sielunhoitotyössä toimiville:
  - sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille
  - varhaiskasvatus- ja opetusalalla toimiville
  - lastensuojelu- ja nuorisotyössä toimiville
  - seurakuntien työntekijöille
 • tytöille ja naisille "Taivaan Isän Prinsessa"-painotuksella

e r i l l i s e t  t e e m a t 

 • syömishäiriöt ja niiden ehkäisy
 • koulukiusaaminen 

k i r j a l l i s u u t t a

Painajainen puntarilla - syömishäiriöt ja niiden ehkäisy (Minerva 2009)  

k y s y   l i s ä ä

Lotta Hällström
lotta@ihanuusteoria.fi
050 360 4113

Katso myös: www.lotta.fi/luennot


Copyright © 2011 Lotta Hällström