Ihanuusteoria Jokaisella lapsella on oikeus tuntea itsensä ihanaksi.

Mistä on kyse?

Ihanuusteoria on hyvinvoinnin tukemiseen ja edistämiseen tähtäävä ajattelutapa, jossa terveys ymmärretään aidosti kokonaisvaltaisena asiana, fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja hengellisenä hyvinvointina, ja yksilö kohdataan tästä näkökulmasta.

Ihanuusteoria-malli on syntynyt nykyajalle tyypillisen kapeakatseisen ja fyysisiin mittareihin keskittyvän terveysvalistuksen kritiikkinä, jossa ihmisen mieli ja mielen terveys jätetään liian usein sivuosaan tai jopa unohdetaan kokonaan.

Ajatus, että ihmisten terveyskäyttäytymiseen vaikutetaan positiivisesti pelkillä kylmillä faktoilla on aikansa elänyttä - terveysvalistus, joka unohtaa tunteet, on tuomittu epäonnistumaan. Informatiivisen terveyskasvatuksen hedelmiä voimme katsella joka puolella yhteiskunnassamme; ihanuusteoria-ajattelu onkin syntynyt eräänlaiseksi korjausliikkeeksi menneisiin epäonnistumisiin.

Ihanuusteorian lähtökohtana on myönteinen ajattelu, jossa opetellaan arvostamaan omaa itseä sellaisena kuin on ja pitämään huolta itsestä aidosti ja kokonaisvaltaisesti ilman toimintaa rajoittavaa negatiivisuutta ja itsevihaa. Ihanuusteoria etsii yksilöllisiä voimavaroja sekä kehityshaasteita - ei heikkouksia, virheitä ja vikoja.

Ihanuusteoria-ajattelu on syntynyt elävässä elämässä ja arjen puristuksessa ja se on koeteltu käytännössä, ei tieteessä. Ihanuusteoriassa hyvinvointia ei siis edistetä tunteettomasti - vaan tunteella!

 


Copyright © 2011 Lotta Hällström